Eesti Noorte Purjeõppeselts on mittetulunduslik kodanikualgatus, mis kogub enda ümber noori mere- ja purjetamishuvilisi ning inimesi, kellel on missioonitunnet ja soov oma kogemusi ning oskusi noortele edasi anda. Purjeõppeseltsi on toetanud mitmed ettevõtjad, organisatsioonid ja eraisikud, kelle panuseta oleks noorte merele ja eriti just The Tall Ships Races regatile saatmine olnud väga keeruline, kui mitte võimatu.

Kui tunned, et soovid toetada Eesti noorte purjeõpet, siis annetusi saab teha Purjeõppeseltsi kontole.
Saaja:        MTÜ Eesti Noorte Purjeõppeselts “STA Estonia”
Konto:      EE421010220194408223
Selgitus:   Annetus

Purjeõppeseltsi toetajad

www.emara.ee
http://www.budampex.eu/et/budampex-torley

Purjeõppeseltsi tegevuses on äärmiselt olulised toetajad ja sponsorid. Oleme väga tänulikud meid toetanud eraisikutele ja äriühingutele: Mingles OÜ, BLRT Grupp AS, Balti Veski AS, AS Põltsamaa Felix, Leibur AS, Marlow Navigation, EuroNurk Agency OÜ ning oma tööpanuse Purjeõppeseltsi tegemistesse andnud vabatahtlikele abilistele. 2013. aastal, kui tõime Eesti läänerannikule The Tall Ships Races regati purjelaevastiku, olid meie partneriteks selles ettevõtmises Kuressaare Linnavalitsus, AS Saarte Liinid,  AS Tallinna Sadam, AS Eesti Loots, Saaremaa Turismi Arenduskeskus, Eesti Veeteedeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.